Regulament concurs – Consultatii gratuite de infertilitate pentru participante LIVE

Art.1 ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

Concursul ”Consultatii gratuite de infertilitate pentru participante LIVE” este organizat si desfasurat de Dr. Chadi Muheidli si Dacia Medical Center SRL, cu sediul in Bd. Iuliu Maniu, 7C, Sector 6, Bucuresti.

Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al campaniei, potrivit celor mentionate mai jos. Prin participarea la concurs, participantii confirma ca au citit si sunt de acord cu conditiile de participare.

Art. 2 DURATA CONCURSULUI SI ARIA DE DESFASURARE

Concursul se deruleaza in data de 10 mai 2023, pe reteaua sociala Facebook, in contul – https://www.facebook.com/chadimuheidliofficial/

Concursul are valabilitate pe intreg teritoriul Romaniei, premiul poate fi revendicat online, in urma unei programari stabilite in prealabil cu Receptia clinicii Dacia Medical Center la numarul 0766 53 65 53.

Art. 3 CONDITII DE PARTICIPARE

Participarea la concurs atrage acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia a prezentului regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de participanti.

In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate organizatorului (de catre oricare dintre participanti) si realitate, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei formalitati inaintea participantilor.

Prin inscrierea la concurs fiecare participant garanteaza ca:

  • este persoana fizica cu domiciliul stabil in Romania si a implinit 18 ani la data inceperii acestui concurs;
  • este posesor al unui act de indentitate (buletin de identitate, carte de identitate, permis de conducere);
  • este de acord ca numele lui sa fie facut public in cazul in care va castiga;
  • nu este angajat sau ruda a angajatilor Dacia Medical Center SRL;
  • are deplina si neafectata capacitate de folosinta si exercitiu (conform Cod Civil)
 

Art. 4 MECANISMUL CONCURSULUI

Utilizatorii trebuie sa respecte toti pasii urmatori pentru a se putea inscrie la tragerea la sorti pentru premii:

  1. participa la sesiunea LIVE organizata de catre pagina de Facebook https://www.facebook.com/chadimuheidliofficial/ in data de 10 mai 2023, ora 15:00;
  2. acceseaza apoi pagina https://www.daciamedicalcenter.ro/consultatie-online unde completeaza formularul de contact cu datele solicitate, iar la rubrica MESAJ completeaza textul: “Participanta la LIVE doresc consultatie gratuita infertilitate”, pana la finalul zilei – 10 mai, ora 23:59.
  3. raspund Organizatorului in termen de 48 de ore in cazul in care au fost desemnate castigatoare
 

Art. 5 PREMIILE SI ACORDAREA LOR

Premiile constau in 3 consultatii de infertilitate realizate online de catre Dr. Chadi Muheidli, consultatii care in prezent sunt disponibile pe site, contra cost, si anume: Consultatie initiala de infertilitate – 250 lei si Consultatie Second Opinion – 350 lei.

Pentru a intra in posesia premiului, persoanele castigatoare trebuie sa stabileasca intalnirea video pentru consultatie online cu Dr. Chadi Muheidli in termen de 30 de zile calendaristice de la data la care au fost desemnate castigatoare.  Exista posibilitate de prelungire cu 2 saptamani, doar in situatii exceptionale.

In cazul in care nu se primesc informatiile solicitate in termenul dat sau castigatoarele nu stabilesc programarea pentru consultatia online de infertilitate primita ca premiu, se va organiza o noua extragere pentru a se stabili noi castigatori.

Art. 6 DESEMNAREA CASTIGATORULUI

Castigatorii vor fi desemnati prin tragere la sorti prin platforma www.random.org, in intervalul 11 – 12 mai si vor fi anuntate oficial pe contul – https://www.facebook.com/chadimuheidliofficial/

Art. 7 INTRERUPEREA CONCURSULUI

Concursul va putea fi intrerupt doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu inainte ca acesta sa anunte publicul prin intermediul contului de Instagram https://www.instagram.com/drchadimuheidli/.

Concursul poate inceta inainte de data mentionata la punctul 2 numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezentul concurs, dar nu inainte ca acesta sa faca anuntul public prin intermediul contului – https://www.facebook.com/chadimuheidliofficial/ 

Art. 8 LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizatori si participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti  competente, din Romania.