Programul National de Fertilizare in Vitro 2017

Programul National de Fertilizare in Vitro 2017

 • FERTILIZARE IN VITRO SI EMBRIOTRANSFER

Salutam continuarea Subprogramului National de Fertilizare in Vitro in 2019. Continuitatea este un semn de stabilitate, chiar daca criteriile raman neschimbate, deci la fel de stricte. Numarul procedurilor decontate este de 1000 de cupluri.

Contravaloarea procedurii FIV/ET în cadrul subprogramului se finanțează la un tarif de 10.000 lei/procedură FIV/ET numai în condițiile efectuării tuturor activităților prevăzute la titlul A punctele 1-6, raportate pe bază de borderou ce cuprinde datele de identificare ale cuplurilor beneficiare de FIV/ET, cu precizarea activităților efectuate, data efectuării acestora și a rezultatelor tratamentelor, confirmate prin rapoarte medicale.

SUBPROGRAMUL DE FERTILIZARE IN VITRO SI EMBRIOTRANSFER – NORME DE APLICARE

Unitatea de asistenta tehnica si management:
Agentia Nationala de Transplant

A. Activitati:
1. prelevarea ovocitelor prin punctie foliculara, efectuata prin anestezie locala sau sedare, dupa caz;
2. procesarea spermei;
3. inseminarea ovocitelor pentru fertilizare spontana;
4. cultivarea embrionilor 72 de ore;
5. transferul embrionar;
6. monitorizarea evolutiei cazului, care consta in:
6.1. efectuarea testului seric β HCG dupa 2 saptamani de la transferul embrionar;
6.2. consult ginecologic si ecografic, la 6 saptamani de la realizarea activitatii prevazute la punctul 3., daca testul β HCG este negativ;
6.3. monitorizarea a sarcinii la 6 saptamani de la realizarea activitatii prevazute la punctul 3., daca testul β HCG este pozitiv.

B. Beneficiarii subprogramului: cuplurile infertile, definite drept cuplurile care nu au avut capacitatea de a se reproduce fara a folosi mijloace anticonceptionale timp de 1 an de activitate sexuala neprotejata sau carora li s-a diagnosticat o afectiune incompatibila cu reproducerea pe cale naturala, de catre un medic specialist in obstetrica-ginecologie cu competenta in tratamentul infertilitatii cuplului si reproducere umana asistata medical.

C. Criteriile de eligibilitate pentru includerea in subprogram sunt urmatoarele:
1. cupluri infertile care au indicatie pentru efectuarea procedurii FIV/ET, conform prevederilor anexei nr. IV.12 la prezenta anexa, care face parte integranta din aceasta;
2. membrii cuplului au calitatea de asigurat in conformitate cu prevederile art. 222 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. cuplu autolog (se exclude donarea de ovocite, de sperma sau mama surogat);
4. varsta femeii cuprinsa intre 24 si 40 de ani;
5. indexul de masa corporala al femeii cu valori cuprinse intre 20 si 25;
6. rezerva ovariana in limite normale probata prin valoarea AMH > 1,1 ng/ml.

D. Procedura de includere in subprogram a beneficiarilor eligibili:
1. cuplul solicitant depune la sediul uneia dintre unitatile sanitare care implementeaza subprogramul un dosar care cuprinde urmatoarele documente:
1.1. cerere pentru includerea in subprogramul FIV/ET semnata de membrii cuplului care va cuprinde, in mod obligatoriu, urmatoarele date:
1.1.1. datele de identificare a membrilor cuplului: numele si prenumele, codul numeric personal, tipul actului de identitate, seria si numarul actului de identitate, data emiterii acestuia si unitatea emitenta;
1.1.2. adresa de domiciliu;
1.1.3. numarul de telefon mobil;
1.1.4. adresa de corespondenta;
1.2. copii dupa actele de identitate ale membrilor cuplului;
1.3. adeverinte eliberate de casa de asigurari de sanatate din care sa rezulte calitatea de asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate a membrilor cuplului, documente originale, emise cu maxim 60 de zile inaintea depunerii dosarului sau orice alte documente conform legii, care sa probeze calitatea de asigurat;
1.4. adeverinta medicala eliberata de medicul de familie din care sa rezulte inaltimea, greutatea si indexul de masa corporala al femeii document emis cu maxim 60 de zile inaintea depunerii dosarului;
1.5. documente medicale din care sa rezulte setul minim de investigatii efectuate pentru stabilirea diagnosticului, indicatiei terapeutice si riscurilor medicale al cuplului solicitant conform anexei nr. IV. 13 la prezenta anexa, care face parte integranta din aceasta;
1.6. un document medical din care sa rezulte indicatia medicala pentru realizarea procedurii de FIV/ET, conform prevederilor anexei nr. IV. 12 la prezenta anexa, eliberat de un medic specialist in obstetrica-ginecologie cu competenta in tratamentul infertilitatii cuplului si reproducere umana asistata medical, emis cu maxim 60 de zile inaintea depunerii dosarului;
1.7. declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca solicitantii au depus un singur dosar la sediul unei singure unitati sanitate care deruleaza subprogramul FIV/ET si ca nu au beneficiat in trecut de o alta procedura finantata din bugetul Ministerului Sanatatii; in declaratie se consemneaza in mod obligatoriu asertiunea “Sub sanctiunile aplicate faptei de fals si uz de fals in acte publice, conform prevederilor Codului Penal, declar ca datele din declaratie sunt corecte si complete.”
1.8. opis al documentelor dosarului;
2. registratorul medical verifica existenta tuturor documentelor in dosar conform opisului, confrunta copiile actelor de identitate cu documentele originale si atesta prin semnatura conformitatea;
3. dosarul complet care cuprinde toate documentele prevazute la punctul 1. Se inregistreaza in ordine cronologica intr-un registru de evidenta al documentelor procedurilor FIV/ET din cadrul subprogramului, intocmit, completat, pastrat si arhivat de catre unitatea sanitara, numarul de inregistrare atribuit de catre unitatea sanitara pentru dosarul depus se comunica in scris solicitantilor;
4. dosarele depuse in decursul de o luna sunt evaluate de catre o comisie a unitatii sanitare care se intruneste in primele 5 zile ale lunii in curs pentru luna precedenta. Componenta comisiei este stabilita prin decizia reprezentantului legal al unitatii sanitare si va avea cel putin 3 membri dintre care un medic de specialitate obstetrica – ginecologie cu competenta sau atestat de studii complementare in domeniul tratamentului infertilitatii cuplului si reproducerii umane asistate medical si un embriolog cu atestare europeana in domeniu. Rezultatul evaluarii dosarelor se consemneaza intr-un proces-verbal care, dupa semnarea de catre toti membrii prezenti ai comisiei, se inregistreaza si se pastreaza la sediul unitatii sanitare.
5. comisia aproba toate dosarele care indeplinesc toate conditiile de legalitate prevazute pentru includerea in subprogram, in ordinea cronologica a inregistrarii dosarelor si in limita fondurilor disponibile pentru aceasta destinatie. In situatia in care solicitariile de includere in subprogramul FIV/ET depasesc fondurile aprobate, comisia va intocmi o lista de asteptare care se inregistreaza si se pastreaza la sediul unitatii sanitare. Lista se actualizeaza periodic fie prin includerea unor noi dosare aprobate, fie prin excluderea dosarelor incadrabile intr-una dintre urmatoarele situatii:
a) cuplul a beneficiat de efectuarea procedurii de FIV/ET;
b) nu a fost initiat protocolul de stimulare ovariana in termen de 90 de zile de la inregistrarea deciziei comisiei privind includerea cuplului in subprogram la unitatea sanitara;
c) cuplul a renuntat la efectuarea procedurii FIV/ET cu notificarea in scris a unitatii sanitare;
6. rezultatul evaluarii dosarului se comunica in scris la adresa de corespondenta consemnata in cuprinsul cererii prevazute la punctul 1., dupa cum urmeaza:
a) dosar aprobat cu mentionarea datei programarii pentru initierea procedurii de FIV/ET;
b) dosar aprobat si inscris in lista de asteptare cu specificarea numarului de ordine; in situatia in care fondurile alocate permit initierea procedurii de FIV/ET, unitatea de specialitate instiinteaza cuplul solicitant asupra datei programarii;
c) dosar neaprobat cu motivarea acestei decizii. Comunicarea rezultatului evaluarii dosarului se realizeaza sub forma unei decizii semnata de membrii comisiei si contrasemnata de reprezentantul legal al unitatii sanitare ori de catre imputernicitul acestuia. Decizia se inregistreaza in registrul de evidenta al documentelor procedurilor FIV/ET din cadrul subprogramului se dateaza si se aplica stampila unitatii sanitare. Copia deciziei si confirmarea transmiterii acesteia se pastreaza si se arhiveaza la unitatea sanitara.
7. In situatia in care protocolul de stimulare ovariana prealabil procedurii de FIV/ET nu este initiat in termen de 90 de zile de la inregistrarea deciziei la unitatea sanitara, decizia isi pierde valabilitatea.

60 Responses to Programul National de Fertilizare in Vitro 2017

 1. Buna ziua,se includ în program și cupluri noi căsătorite care nu pot avea copii deoarece soția a optat pt ligatura de trompe in urma unei cezariene și bebelușul cuplului a decedat?Mentionez că există copii din alta căsătorie a mamei.

  • Buna ziua. Din pacate, cauza care determina infertilitatea trebuie sa fie una naturala, nu la cerere. Ne pare rau pentru ceea ce s-a intamplat si pentru ca nu va putem ajuta cu accesul in program, dar acestea sunt criteriile stabilite de Ministerul Sanatatii.

  • Buna ziua. Conditiile impuse prin lege sunt: indexul de masa corporala al femeii cu valori cuprinse intre 20 si 25 si rezerva ovariana in limite normale probata prin valoarea AMH > 1,1 ng/ml.

 2. Buna ziua eu in iulie 2015 am pierdut o sarciba(sarcina oprita din evolutie la 7saptamani)si de atunci nu am mai ramas gravida niciodata ma pot incadra in program?Mentionez ca in urma unei HSG am o trompa infundata si uter bicorn

 3. Buna ziua,se includ în program și cupluri care nu pot avea copii deoarece soțul a fost diagnosticat cu infertilitate severa, dar acesta are un copil din căsătoria anterioara. Mulțumesc.

 4. Buna ziua, daca Amh este de 3,43, lapascoie la trompe in 2016 si in 2014 pt ovare polichistice, iar sotul diagnosticat cu oligoteratozoospermie (mobilitate tip a este 0 la suta si morfologie cei normal este de 1 la suta).Varsta este urmatoare: sotu 42 si eu 36. Sarcini sunt 0 si chiuretaj 0.
  Credeti ca ne putem incadra la subprogramul natioana?
  Va multumesc.

 5. Buna ziua! Am operatie de endometrioza in 2016 si uter unicorn cu un singur ovar fuctional. Spermograma sotului este buna. Ne incadram in program? Multumesc.

 6. Buna ziua! Se include in program un cuplu in care ambii parteneri sunt purtatorii unei gene ” defecte” iar probabilitatea ca fatul sa aiba o boala genetica incurabila si letala este de 25%? Cuplul poate dovedi cu acte ca a avut 2 copii cu boala aceasta

  • Buna ziua. In acest moment nu exista un astfel de criteriu, dar problema credem ca necesita o discutie ampla, nu doar raportata la PN de ferilizare.

 7. Pingback: Programul National de Fertilizare in Vitro si Embriotransfer 2018

 8. Buna ziua sunt incluse cupluri care soția Are un copil din prima căsătorie iar actualul soț nu poate numai prin fertilizare sa aiba copil

  • Buna ziua! Daca aveti indicatie de FIV, va puteti inscrie in program, dar sa va incadrati si la celalalte conditii, le gasiti in articol.

 9. Buna ziua,
  Medicii nu au stabilit nici o problema medicala in vederea sarcinii (in urma multor analize) dar totusi de noua ani nu s a intamplat decât o data sa Raman insarcinata acum doi ani dar din păcate la cinci săptămâni sarcina a fost eliminată prin sângerare .
  In acest caz sunt eligibila pentru acest program?

 10. Buna ziua. Daca implinesc varsta de 40 de ani in august anul acesta iar sotul meu are 44 ma mai pot inscrie in program? Mentionez ca nu am avut nici o sarcina, nici un avort. Sotul este cu teratozoospermie severa si hipospermie. Recomandarea este pentru iui sau icsi. Multumesc

  • Buna ziua! Pragul de varsta pentru femei este 40 de ani, deci sunteti cumva la limita. Daca va incadrati si la celelalte criterii, puteti incerca sa va inscrieti in program, insa procedura ICSI nu este decontata.

  • Buna ziua! Costul analizelor variaza de la caz la caz. Cel mai indicat ar fi sa veniti la un consult de infertilitate pentru a discuta punctual cazul dvs si a va putea da un cost estimativ.

 11. Buna ziua!!Imi puteti spune va rog daca mai sunt fonduri pt Subprogram?Si care ar fi actele necesare dosarului si analizele…Va multumesc..

 12. Buna ziua,
  Tinand cont de faptul ca nu sunt casatorita ( eu si logodnicul meu suntem impreuna de 6 ani, urmand sa facem nunta anul urmator) si am hipoganidism hipogonadotrop – Sindrom Kalmman, pot beneficia de acest program?
  Multumesc mult!

  • Buna ziua! Daca va incadrati la criteriile prevazute de program, care tin de rezerva ovariana si toate celelalte, va puteti inscrie. Va trebui sa vedem insa care sunt implicatiile bolii pe care o aveti si care sunt problemele pe care le putem intampina. Va asteptam la un consult la dr. Chadi Muheidli pentru a discuta punctual despre asta.

  • Buna ziua. Im general, costurile pentru procedura sunt acoperite, adica statul ofera 6188 lei. Raman medicatia si eventualele analize, undeva intre 800 si 1000 de euro, de la caz la caz.

 13. Buna ziua,
  Avem un copil diagnosticat cu Col4a1(Boala vaselor de sânge mici ale creierului asociată cu probleme oculare) si am fost si eu mama ei diagnosticata cu această boală. Șansele ca cel de-al doilea copil sa se nască cu probleme sunt de 50%, pot beneficia de acest program? Multumesc!

  • Buna ziua. Va invitam la o discutie in clinica. Tine mai degraba de o investigare suplimentara si am merge pe o varianta de fertilizare cu celule donate/embrion donat, dar neacoperita de program. Ramane insa deschisa discutia. Va multumim.

 14. Buna ziua. Sunt din Constanta si as dori sa stiu unde as putea sa depun dosarul pt fiv, de precizat ca am fost diagnostica cu un chist de 5 mm pe hipofiza-pt care iau tratament iar sotul a fost diagnosticat cu teratospermie, doar 2% din spermatozoizi sunt normali-si el ia in acest moment medicamente in sensul asta. O zi plăcută. Va multumesc anticipat

  • Buna ziua. Inca se mai pot depune dosare. Ramane de vazut pentru cat timp pentru ca, in general, fondurile se termina undeva in sept-octombrie.

 15. Pingback: Programul National de Fertilizare in Vitro si Embriotransfer 2018-2019

 16. Buna ziua, am fost diagnosticata cu infertilitate din cauza tubara(ambele trompe cu probleme), insa restul criteriilor sunt indeplinite ptr a beneficia de program. Se mai pot depune dosare, mai exista fonduri? Multumesc

Lasa un comentariu

Name*

Email* (never published)

Website

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.